Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Katarzyna Boratyńska

Katedra Postępowania Karnego | Department of Criminal Procedure

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
 k.boratynska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 96