Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Krzysztof Szczygielski

Pracownia Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
k.szczygielski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 61