Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Pracownia Prawa Własności Intelektualnej | Laboratory of Intellectual Property Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 106
m.rutkowska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 95