Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Marcin Tyniewicki

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
tyniewicki@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-57