Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Michał Ożóg

Pracownia Systemów Politycznych | Institute of Political Systems

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
m.ozog@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-61