Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Paulina Pawluczuk-Bućko

Zakład Prawa Karnego | Institute of Criminal Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
p.pawluczuk@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 87