Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Rafał Michałowski

Zakład Prawa Rolnego | Institute of Agricultural Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 317
r.michalowski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 92