Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Rafał Rejmaniak

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 217
r.rejmaniak@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 89