Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
u.zawadzka@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-57