Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego | Department of Public Finance and Financial Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
u.zawadzka@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 57