Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska

 

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 306
w.hryniewicka@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-63