Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Wioletta Witoszko

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Centrum Praktyk Sądowych - koordynator

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212
witoszko@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 56