Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2021/2022

 

Prawo studia stacjonarne IV rok:

Specjalizacja publiczno - prawna – dr Marta Andruszkiewicz

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja cywilistyczna / prywatno - prawna – dr Rafał Michałowski

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja gospodarczo - finansowa – dr Ewelina Bobrus - Nowińska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna –  dr Ewelina Wojewoda

Aktualny dyżur

 

Prawo studia stacjonarne V rok:

Specjalizacja publiczno – prawna - dr Marta Kuklo
Aktywny dyżur

 

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno-prawna – dr Renata Tanajewska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja gospodarczo-finansowa – mgr Marta Maksimczuk

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna – mgr Marcin Sowała

Aktualny dyżur

 

 

Prawo studia niestacjonarne IV rok:

Specjalizacja cywilistyczna / prywatno - prawna – dr Katarzyna Żywolewska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna – dr Emilia Truskolaska

Aktualny dyżur

 

 

Prawo studia niestacjonarne V rok:

Specjalizacja cywilistyczna/prywatno-prawna –  dr Paweł Czaplicki

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna – mgr Adrianna Niegierewicz - Biernacka

Aktualny dyżur

 

Administracja I stopnia studia stacjonarne:

mgr Zuzanna Fliszkiewicz

Aktualny dyżur

 

Administracja I stopnia studia niestacjonarne:

dr Małgorzata Wenclik

Aktualny dyżur

 

Bezpieczeństwo i prawo I stopnia studia stacjonarne:

dr Dominik Kościuk

Aktualny dyżur

 

Bezpieczeństwo i prawo I stopnia studia niestacjonarne:

dr Justyna Kulikowska-Kulesza

Aktualny dyżur

 

Kryminologia I stopnia studia stacjonarne

dr Rafał Rejmaniak
Aktualny dyżur

 

Kryminologia I stopnia studia niestacjonarne:

dr Paulina Pawluczuk-Bućko

Aktualny dyżur

 

Prawo i podatki w biznesie I stopnia studia niestacjonarne:

mgr Łukasz Presnarowicz
Aktualny dyżur