Dziekan Wydziału Prawa

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
wp-sekr@uwb.edu.pl
(+48 85) 732 70 62