Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 116
wp-sekr@uwb.edu.pl
(+48 85) 732 70 62