Czasopismo Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR) jest publikowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

EEJTR jest poświęcony studiom politycznym, społecznym, ekonomicznym i prawniczym oraz relacjom międzynarodowym środkowych oraz wschodnich krajów europejskich (w tym obszarów postsowieckich) i zachodnich krajów europejskich. Obejmuje on również Amerykę Północną, przez co zapewnia realne szanse na poszerzenie transferu wiedzy naukowej. Przez lata współpraca pomiędzy niezależnymi obszarami po obu stronach Atlantyku stawała przed obliczem różnych trudności, czasem też kryzysów, jednakże synergia, która jest filarem transatlantyckich relacji, pozostaje dominująca.

Redakcja czasopisma publikuje opracowania z szerokiego spektrum tematyki, poruszających zagadnienia wynikające z relacji kraj – społeczeństwo, z zakresu prawa, ekonomii, wyborów, demokratyzacji, polityki zagranicznej, polityki karnej oraz migracji. Mile widziane są artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. Czasopismo jest dedykowane publikacjom z obszaru nauk społecznych oraz innych, powiązanych lub interdyscyplinarnych dziedzin, o ile nawiązują do wiodących zagadnień poruszanych w czasopiśmie.

EEJTR powstało dzięki dofinansowaniu z programu Santander Universidades, zaś publikacją zajmuje się Wydawnictwo Temida 2.

 

Język publikacji: angielski

Częstotliwość publikacji: dwa razy w roku

 

Redakcja:

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Maciej Perkowski

Redaktorzy: dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB, dr. hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, dr habIzabela Kraśnicka, dr Marta Kowalczuk-Walędziak

 

Sekretariat Redakcji:

Sekretarz Naczelny: mgr Wojciech Zoń, e-mail: eejtr@uwb.edu.pl

Asystent: mgr Agnieszka Grajewska

 

ISSN: 2544-9214

e-ISSN: 2544-9737

DOI: 10.15290/eejtr

 

Strona czasopisma