Z przyjemnością informujemy, że Centrum Prawniczego Języka Angielskiego zostało autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym i egzaminacyjnym TOLES (Test of Legal English Ski

Egzamin TOLES: 
Test of Legal English Skills (TOLES) to egzamin z prawniczego języka angielskiego, honorowany na całym świecie i uznawany przez liczne uniwersytety, organizacje rządowe czy międzynarodowe takie jak m.in.: The Law Society of England and Wales, PricewaterhouseCoopers, Europejski Bank Centralny, czy Siemens.
 
Egzamin TOLES można zdawać na trzech poziomach zaawansowania:TOLES Foundation, TOLES Higher oraz TOLES Advanced. Oprócz poziomu zaawansowania egzaminy te różnią formatem i czasem trwania.
 
TOLES Foundation (A2-B1) trwa godzinę i 30 minut i testuje dwie sprawności: pisanie i czytanie.
TOLES Higher (B1-B2) trwa 2 godziny i testuje trzy sprawności: czytanie, pisanie i słuchanie.
TOLES Advanced (B2-C1) trwa 2 godziny i testuje dwie sprawności: pisanie i czytanie.
 
Zagadnienia egzaminacyjne dotyczą głównie tematów takich jak: prawo umów, prawo pracy, biznes i prawo spółek, prawo Unii Europejskiej, bankowość i finanse, prawo własności intelektualnej, prawo deliktów, prawo rzeczowe/nieruchomości.
 
Koszt egzaminu TOLES (min. 8 kandydatów; przy mniejszej ilości chętnych naliczana jest dodatkowa opłata)
TOLES Foundation Exam     -           395 PLN
TOLES Higher Exam            -           495 PLN
TOLES Advanced Exam       -           620 PLN
 
Wyniki:
 
TOLES Foundation & TOLES Higher
 
Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:
81-100:           doskonała
61-80:             bardzo dobra
41-60:             zadowalająca
0-40:               słaba
 
 
TOLES Advanced
 
Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali:
 
GOLD 
451-500
doskonała
ORANGE
401-450 
bardzo dobra
RED 
301-400
dobra
PURPLE 
201-300
zadowalająca
BLUE
101-200
bliska zadowalającej
GREEN 
0 -100 
podstawowa
                                               
Więcej informacji na temat egzaminu TOLES oraz przykładowe testy znajduje się na stronie: www.toleslegal.com