Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Piotr Michalski
Sekretarz Generalny: Sabina Anna Markowska
Skarbnik: Joanna Lebiedzińska
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej: Katarzyna Krupska
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji: Katarzyna Kiczorowska
Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Patryk Wieczorek
Wiceprezes ds. Marketingu: Gabriela Kobylińska

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJ

Kontakt:
 e-mail: bialystok@elsa.org.pl

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/elsa.bialystok/

 

 Opis działalności Stowarzyszenia:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

Wizja ELSA:
„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.