Erasmus+ to więcej niż wymiana studencka w ramach porozumień z uczelniami partnerskimi. To przede wszystkim możliwość studiowania w języku obcym, poznania innej kultury oraz nawiązania międzynarodowych znajomości zarówno prywatnych, jak i zawodowych!

 

Rekrutacja

Instrukcja USOS

Uczelnie partnerskie

Studia

Praktyki

Koszty życia

Kontakt

Procedura rozliczania studentów odbywających część studiów na uczelni partnerskiej