Numer

z dnia

w sprawie

127 11.12.2020  w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie doktorskim Pana mgr. Kamila Stępniaka
126 11.12.2020  w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Łukasza Kierznowskiego
125 11.12.2020  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Marka Martyniuka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia
124 11.12.2020  o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Marka Martyniuka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
123 11.12.2020  w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Marka Martyniuka: dr. hab. Rafała P. Poździka, prof. UMCS oraz dr. hab. Marcina Sokołowskiego, prof. UAM
122 11.12.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Dariusza Mariana Zalewskiego
121 11.12.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Dariuszowi Marianowi Zalewskiemu
120 11.12.2020

w sprawie uchylenia uchwały nr 1973 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz odmowy nadania Pani Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

(uchwała uchylona decyzją Rady Doskonałości Naukowej)

119 13.11.2020 w sprawie odmowy nadania Pani doktor Annie Magdalenie Reiwer-Kaliszewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
118 13.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Pietraszowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
117 13.11.2020 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Agnieszki Rybak
116 13.11.2020 w sprawie wyznaczenia nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Rybak
115 13.11.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Adama Piotra Chocieja
114 13.11.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Adamowi Piotrowi Chociejowi
113 13.11.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Paulinie Czemiel
112 13.11.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania habilitacyjnego Pani Elżbiety Agaty Żywuckiej-Kozłowskiej
111 16.10.2020 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
110 16.10.2020 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
109 16.10.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Katarzynie Sulimie
108 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Mateusza Maciejczuka
107 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kierznowskiego
106 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Łukasza Kierznowskiego
105 18.09.2020 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
104 18.09.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Adama Karpińskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
103 18.09.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Adama Karpińskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
102 18.09.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Karpińskiego: prof. dr. hab. Andrzeja Matlaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. hab. Adriana M. Niewęgłowskiego Z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
101 18.09.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Borkowskiej-Minko z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
100 18.09.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Anny Borkowskiej-Minko i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
99 18.09.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Borkowskiej Minko: prof. dr. hab. Andrzeja Szmyta z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. UŁ
98 18.09.2020 w sprawie wyznaczenia dr Magdaleny Rutkowskiej-Sowy na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Anny Kropiwnickiej
97 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Patrykowi Krzysztofowi Theussowi
96 18.09.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Magdaleny Knapp
95 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Magdalenie Knapp
94 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Annie Marii Fiedorowicz
93 18.09.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr Mirosławy Laszuk z dnia 26 kwietnia 2019 r.
92 10.07.2020 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Yanie Maksimowicz
91 10.07.2020 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
90 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu: dr hab. Małgorzaty M. Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, dr. hab. Michała P. Królikowskiego, prof. UW oraz prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego
89 10.07.2020 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
88 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz: dr hab. Beaty A. Jeżyńskiej, prof. UMCS, dr hab. Doroty J. Łobos-Kotowskiej, prof. UŚ oraz dr. hab. Konrada B. Marciniuka z Uniwersytetu Warszawskiego
87 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Marlenie Ewie Żukowskiej
86 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
85 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Mańczuk
84 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Katarzynie Łapińskiej
83 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia dr hab. Iwony Sierockiej, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
82 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Szymonowi Bondarukowi
81 10.07.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo podatkowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
80 10.07.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
79 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego: dr. hab. Edvardasa Juchnevičiusa, prof. UG oraz dr hab. Anny Zalcewicz, prof. PW
78 10.07.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemienkowicz z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
77 10.07.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Siemienkowicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
76 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemienkowicz: dr. hab. Radosława Krajewskiego, prof. UKW w Bydgoszczy oraz dr. hab. Piotra Chlebowicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
75 10.07.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kierznowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
74 10.07.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Łukasza Kierznowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
73 10.07.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kierznowskiego: dr. hab. Piotra S. Dobosza, prof. UJ oraz dr hab. Danuty Kurzyny-Chmiel z Uniwersytetu Śląskiego
72 10.07.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr Kseni Kakareko z dnia 3.04.2019 r.
71 10.07.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr. Lecha Andrzeja Jamroza z dnia 5.04.2019 r.
70 04.06.2020 w sprawie powołania dr hab. Wioletty Witoszko na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
69 04.06.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Chmarycz
68 04.06.2020 w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Ickiewicz-Sawickiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
67 04.06.2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Krzysztofowi Modrzejewskiemu
66 15.05.2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Liubou Krasnitskaya
65 15.05.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani Liubou Krasnitskaya
64 15.05.2020 w sprawie nadania dr Izabeli Kraśnickiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
63 06.03.2020 w sprawie powołania dr Eweliny Bobrus-Nowińskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Joannie Karp
62 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Joannie Karp
61 06.03.2020 w sprawie powołania dr Katarzyny Boratyńskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Marlenie Ewie Żukowskiej
60 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Marlenie Ewie Żukowskiej
59 06.03.2020 w sprawie powołania dr. Dariusza Kużelewskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
58 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Adriannie Niegierewicz-Biernackiej
57 06.03.2020 w sprawie powołania dr Katarzyny Boratyńskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Mańczuk
56 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Mańczuk
55 06.03.2020 w sprawie powołania dr. Dariusza Kużelewskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Katarzynie Łapińskiej
54 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Katarzynie Łapińskiej
53 06.03.2020 w sprawie powołania dr Renaty Tanajewskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Szymonowi Bondarukowi
52 06.03.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Szymonowi Bondarukowi
51 06.03.2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Andrzeja Sakowicza, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu
50 06.03.2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Kostro
49 06.03.2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jerzego Bieluka, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
48 06.03.2020 w sprawie nadania dr. Mirosławowi Wincenciakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
47 06.03.2020 w sprawie nadania dr Urszuli Kindze Zawadzkiej-Pąk stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
46 06.03.2020 w sprawie nadania dr Wioletcie Witoszko stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
45 07.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Krzysztofowi Modrzejewskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
44 07.02.2020 w sprawie powołania mgr Adrianny Niegierewicz-Biernackiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Kostro
43 07.02.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mateuszowi Kostro
42 07.02.2020 w sprawie powołania dr. Rafała Michałowskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
41 07.02.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Martynie Komarowskiej-Horosz
40 07.02.2020 w sprawie powołania mgr Adrianny Niegierewicz-Biernackiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu
39 07.02.2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Sebastianowi Zielińskiemu
38 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Krzysztofa Theussa z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język niemiecki
37 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Patryka Krzysztofa Theussa i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
36 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Krzysztofa Theussa: prof. dr. hab. Marka Bojarskiego z Wyższej Szkoły Prawa oraz prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
35 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Stępniaka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
34 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Kamila Stępniaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
33 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Stępniaka: prof. dr. hab. Mariusza Jabłońskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Sabiny Grabowskiej, prof. UR
32 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sulimy z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
31 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sulimy i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
30 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sulimy: dr. hab. Wiesława Jasińskiego, prof. WSPol oraz dr. hab. Jerzego Dużego, prof. UMK
29 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemion z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
28 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Siemion i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
27 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Siemion: dr. hab. Eligiusza J. Krześniaka, prof. Uczelni Łazarskiego oraz dr. hab. Jakuba Szczerbowskiego, prof. SWPS
26 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
25 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
24 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka: dr hab. Doroty Lis-Staranowicz, prof. UWM oraz dr. hab. Grzegorza J. Kuca z Uniwersytetu Jagiellońskiego
23 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Knapp z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo gospodarcze publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
22 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Magdaleny Knapp i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
21 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Knapp: dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US oraz dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ
20 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Fiedorowicz z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język angielski
19 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Anny Marii Fiedorowicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
18 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Fiedorowicz: dr. hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM oraz dr. hab. Sławomira P. Kursy, prof. SWPS
17 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Czemiel z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
16 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Pauliny Czemiel i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
15 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Czemiel: dr. hab. Piotra J. Piniora, prof. UŚ oraz dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
14 07.02.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Adama Piotra Chocieja z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo finansowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język rosyjski
13 07.02.2020 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr. Adama Piotra Chocieja i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
12 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Piotra Chocieja: prof. dr hab. Wiesławy M. Miemiec z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Marty Postuły z Uniwersytetu Warszawskiego
11 07.02.2020 w sprawie nadania dr Iwonie Wrońskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
10 07.02.2020 w sprawie nadania dr. Arturowi Olechno stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
9 07.02.2020 w sprawie nadania dr. Andrzejowi Igorowi Jackiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
8 10.01.2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Łukaszowi Łukowskiemu