Numer

z dnia

w sprawie

344 10.12.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej z języka angielskiego
343 10.12.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jarosława Matwiejuka, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Patrykowi Rogerowi Zabrockiemu
342 10.12.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Jarnutowskiej
341 10.12.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Jagody Beatrycze Zabagło-Toruńskiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
340 10.12.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Jagody Beatrycze Zabagło-Toruńskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
339 10.12.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Jagody Beatrycze Zabagło-Toruńskiej: dr. hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM oraz dr hab. Kingi Flaga-Gieruszyńskiej, prof. US
338 10.12.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Karoliny Woźniak z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
337 10.12.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Marty Karoliny Woźniak i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
336 10.12.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marty Karoliny Woźniak: dr. hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM oraz dr hab. Hanny Witczak, prof. KUL
335 10.12.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Skalimowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo podatkowe, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
334 10.12.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Piotra Skalimowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
333 10.12.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Skalimowskiego: dr. hab. Bogumiła Pahla, prof. UWM oraz dr. hab. Dariusza Strzelca, prof. UŁ
332 10.12.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
331 10.12.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu Szymonowi Bondarukowi
330 19.11.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi
329 19.11.2021 w sprawie powołania dr. hab. Lecha A. Jamroza na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Patrykowi Rogerowi Zabrockiemu
328 19.11.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Patrykowi Rogerowi Zabrockiemu
327 19.11.2021 w sprawie powołania dr Marii Cudowskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Jarnutowskiej
326 19.11.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Jarnutowskiej
325 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosławowi Andrzejowi Skowyrze
324 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Markowskiej
323 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Juliannie Krygier
322 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Juliannie Krygier
321 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Grzegorzowi Ignatowiczowi
320 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Barbarze Jankowskiej-Bondzio
319 19.11.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Dragun
318 19.11.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Konrada Wnorowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
317 19.11.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Konrada Wnorowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
316 19.11.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Konrada Wnorowskiego: dr. hab. Karola Karskiego, prof. UW oraz dr. hab. Jana M. Izdebskiego, prof. KUL
315 19.11.2021 w sprawie modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Wnorowskiego
314 19.11.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Perkowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
313 19.11.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Perkowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
312 19.11.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Perkowskiego: prof. dr. hab. Bartosza F. Rakoczego oraz dr. hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. UAM
311 19.11.2021 w sprawie modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Perkowskiego
310 19.11.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Łuniewskiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
309 19.11.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Kingi Łuniewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
308 19.11.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Łuniewskiej: prof. dr hab. Teresy Mróz oraz prof. dr. hab. Mirosława Steca
307 19.11.2021 w sprawie modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Kingi Łuniewskiej
306 19.11.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej
305 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Kondratovičowi
304 15.10.2021 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej – socjologia w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Żukowskiej
303 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Karolinie Woźniak
302 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Piotrowi Mroczko
301 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Magdalenie Kołdys
300 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Józefowi Jeremiaszowi Doellingerowi
299 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Marcie Dąbrowskiej
298 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Jagodzie Beatrycze Zabagło-Toruńskiej
297 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Mateuszowi Rymuzie
296 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Mateuszowi Perkowskiemu
295 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Magdalenie Annie Kropiwnickiej
294 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Dariuszowi Sławomirowi Dryjasowi
293 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Konradowi Wnorowskiemu
292 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Karolinie Magdalenie Falarz
291 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Kindze Łuniewskiej
290 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Rafałowi Julianowi Mejsakowi
289 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Ewelinie Popławskiej
288 15.10.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Afrodyty Karowicz-Bienias z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z zakresu języka obcego – język angielski
287 15.10.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Sylwii Afrodyty Karowicz-Bienias i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
286 15.10.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Afrodyty Karowicz-Bienias: prof. dr. hab. Józefa Koredczuka oraz dr. hab. Marcina Wieleca
285 15.10.2021 w sprawie modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Afrodyty Karowicz-Bienias
284 15.10.2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 1973 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz odmowy nadania Pani Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
283 15.10.2021 o odmowie zawieszenia wznowionego postępowania w przedmiocie nadania Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
282 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Milenie Zajkowskiej
281 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Emilii Płońskiej
280 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mariuszowi Przybycieniowi
279 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Mai Piątkowskiej
278 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pawłowi Kamińskiemu
277 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Michałowi Dąbrowskiemu
276 17.09.2021 w sprawie powołania dr Urszuli Drozdowskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Kondratowič
275 17.09.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Kondratowič
274 17.09.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Anety Giedrewicz-Niewińskiej, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Jolancie Drobot
273 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krystiana Jaszczyka: z dyscypliny podstawowej – prawo finansowe oraz z dyscypliny dodatkowej - ekonomia
272 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Krystiana Jaszczyka
271 17.09.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Urszuli Kingi Zawadzkiej-Pąk do przeprowadzenia ostatnich czynności przewodu doktorskiego mgr. Krystiana Jaszczyka
270 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Macieja Oksztulskiego
269 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz
268 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego
267 17.09.2021 w sprawie zmiany składu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej mgr. Artura Kosickiego
266 17.09.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik: z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z dyscypliny dodatkowej - socjologia
265 17.09.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
264 17.09.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Magdaleny Bezubik: dr. hab. Michała W. Bożka, prof. UŚ oraz dr. hab. Piotra J. Uziębło, prof. UG
263 17.09.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Pawłowi Czaplickiemu
262 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Przybycieniowi
261 09.07.2021 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
260 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu: prof. dr. hab. Roberta Grzegorza Zawłockiego, prof. dr. hab. Jerzego Skorupkę oraz dr hab. Anny Błachnio-Parzych, prof. ALK
259 09.07.2021 w sprawie powołania dr Emilii Magdaleny Truskolaskiej na nowego sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu w miejsce mgr Aleksandry Stachelskiej
258 09.07.2021 w sprawie powołania dr Karoliny Zapolskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Jolancie Drobot
257 09.07.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Jolancie Drobot
256 09.07.2021 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
255 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi: dr hab. Katarzyny Dunaj, prof. UP, dr hab. Sabiny Grabowskiej, prof. UR oraz dr. hab. Krzysztofa Prokopa, prof. UPH
254 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Michałowi Brodeckiemu
253 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Afrodycie Karowicz-Bienias
252 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anecie Karwowskiej
251 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosławowi Bacławskiemu
250 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Jaciowi
249 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marlenie Ramonie Kadej-Barwik
248 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Dominice Jocz
247 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Adelajdzie Magdalenie Szymańskiej
246 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Dariuszowi Ostrowieckiemu
245 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Budźko
244 09.07.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Jerzemu Pierógowi
243 09.07.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Żukowskiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
242 09.07.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Żukowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
241 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Żukowskiej: prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego oraz dr. hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM
240 09.07.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krystiana Jaszczyka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo finansowe, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia
239 09.07.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Krystiana Jaszczyka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
238 09.07.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krystiana Jaszczyka: prof. dr hab. Jadwigi A. Glumińskiej-Pawlic oraz dr. hab. Michała W. Bitnera
237 09.07.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Arkadiuszowi Dorianowi Leśniakowi-Moczukowi
236 09.07.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego
235 09.07.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Mateuszowi Olchanowskiemu
234 09.07.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek Pana dr. Piotra Pietrasza z dnia 6 października 2020 r.
233 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu z języka angielskiego
232 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Zajkowskiej
231 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
230 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Macieja Oksztulskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
229 11.06.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Macieja Oksztulskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
228 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Macieja Oksztulskiego: prof. dr. hab. Jacka Barcika z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka z Uniwersytetu Warszawskiego
227 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jacka Łapińskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z zakresu dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język angielski
226 11.06.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Jacka Łapińskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
225 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jacka Łapińskiego: prof. dr. hab. Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka, prof. UAM
224 11.06.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo pracy, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
223 11.06.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pani mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
222 11.06.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz: dr hab. Doroty Dzienisiuk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej
221 14.05.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Artura Kosickiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo administracyjne, z dyscypliny dodatkowej – ekonomia, z języka obcego – język rosyjski
220 14.05.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Artura Kosickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
219 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Artura Kosickiego: prof. dr. hab. Tomasza Bąkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego
218 14.05.2021 w sprawie powołania dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Zajkowskiej
217 14.05.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Zajkowskiej
216 14.05.2021 w sprawie powołania dr Eweliny Wojewody na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
215 14.05.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Emilii Płońskiej
214 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Anny Piszcz, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Niwińskiemu
213 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej
212 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosławowi Andrzejowi Skowyrze
211 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzacie Markowskiej
210 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Annie Krzyżewskiej
209 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Juliannie Krygier
208 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorzowi Ignatowiczowi
207 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Piotrowi Konradowi Skalimowskiemu
206 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Damianowi Proniewskiemu
205 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Barbarze Jankowskiej-Bondzio
204 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Magdalenie Dragun
203 14.05.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo Unii Europejskiej, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
202 14.05.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
201 14.05.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego: prof. dr. hab. Mykhayla Mykiyevycha z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki oraz dr. hab. Macieja Nyki, prof. UG
200 16.04.2021 w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
199 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi: prof. dr. hab. Mariusza Załuckiego (Akademia Frycza Modrzewskiego), dr. hab. Piotra Horosza, prof. UE w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Steca, prof. UO
198 16.04.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Zyśkowi
197 16.04.2021 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Czaplickiego
196 16.04.2021 w sprawie powołania dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej
195 16.04.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Chrostowskiej
194 16.04.2021 w sprawie powołania dr Magdaleny Knapp na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Niwińskiemu
193 16.04.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Niwińskiemu
192 16.04.2021 w sprawie powołania mgr. Pawła Czaplickiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Przybycieniowi
191 16.04.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Przybycieniowi
190 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki B. Malarewicz-Jakubów na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Barbarze Piątkowskiej
189 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Adama Doliwy, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Kamińskiemu
188 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu
187 16.04.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo konstytucyjne, z zakresu dyscypliny dodatkowej – socjologia
186 16.04.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
185 16.04.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Niczyporuk-Chudeckiej: dr. hab. Michała Wojciecha Bożeka, prof. UŚ oraz dr. hab. Krzysztofa Prokopa, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
184 16.04.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Agnieszce Rybak
183 16.04.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek Pan dr. Artura Krzysztofa Modrzejewskiego z dnia 17 stycznia 2020 r.
182 12.03.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Bondarukowi z języka angielskiego
181 12.03.2021 w sprawie powołania mgr. Pawła Czaplickiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Piątkowskiej
180 12.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Mai Piątkowskiej
179 12.03.2021 w sprawie powołania dr. Arkadiusza K. Bielińskiego na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Kamińskiemu
178 12.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Kamińskiemu
177 12.03.2021 w sprawie powołania mgr Aleksandry Stachelskiej na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu
176 12.03.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Dąbrowskiemu
175 12.03.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo Unii Europejskiej, z dyscypliny dodatkowej – socjologia
174 12.03.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej mgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
173 12.03.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej: dr hab. Elżbiety Dyni, prof. UR oraz dr. hab. Wojciecha Sz. Staszewskiego, prof. KUL
172 12.03.2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Ewy K. Czech, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilonie Radziwon-Kamińskiej
171 12.03.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Annie Borkowskiej-Minko
170 12.03.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Kamilowi Stępniakowi
169 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia pracy doktorskiej mgr Anecie Karwowskiej
168 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosławowi Bacławskiemu
167 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Pawłowi Zyśkowi
166 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Piotrowi Jaciowi
165 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Marlenie Ramonie Kadej-Barwik
164 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Dominice Jocz
163 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Adelajdzie Magdalenie Szymańskiej
162 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rrozprawy doktorskiej mgr. Dariuszowi Ostrowieckiemu
161 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jackowi Łapińskiemu
160 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Łukaszowi Budźko
159 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Jerzemu Pierógowi
158 12.02.2021 w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Krzysztofowi Modrzejewskiemu
157 12.02.2021 w sprawie powołania dr Justyny Ewy Kulikowskiej-Kuleszy na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilonie Radziwon-Kamińskiej
156 12.02.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilonie Radziwon-Kamińskiej
155 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Sławomira Presnarowicza, prof. UwB na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wiktorowi Zborowskiemu
154 12.02.2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jarosława Matwiejuka na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
153 12.02.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Łukaszowi Kierznowskiemu
152 12.02.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Adama Karpińskiego
151 12.02.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Adamowi Karpińskiemu
150 12.02.2021 w sprawie braku podstaw do uchylenia lub zmiany uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2020 r. Nr 120 w sprawie uchylenia uchwały nr 1973 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie nadania dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz odmowy nadania Pani Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
149 15.01.2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Pietraszowi
148 15.01.2021 w sprawie powołania dr Ewy Lotko na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wiktorowi Zborowskiemu
147 15.01.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wiktorowi Zborowskiemu
146 15.01.2021 w sprawie powołania dr. hab. Lecha Jamroza na sekretarza komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
145 15.01.2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Tomaszowi Góralczykowi
144 15.01.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo międzynarodowe publiczne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
143 15.01.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
142 15.01.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Olchanowskiego: dr. hab. Pawła Czubika, prof. UEK oraz dr. hab. Wojciecha Konaszczuka, prof. UMCS
141 15.01.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo karne, z dyscypliny dodatkowej – socjologia, z języka obcego – język angielski
140 15.01.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
139 15.01.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka: dr. hab. Janusza Sawickiego, prof. UWr oraz dr hab. Krystyny Szczechowicz, prof. UWM
138 15.01.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Czaplickiego z zakresu dyscypliny podstawowej – prawo cywilne, z dyscypliny dodatkowej – filozofia, z języka obcego – język angielski
137 15.01.2021 o powołaniu komisji w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej Pana mgr. Pawła Czaplickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej
136 15.01.2021 w sprawie wyznaczenia na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Czaplickiego: dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr oraz dr. hab. Konrada Zacharzewskiego, prof. ALK
135 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Katarzynie Siemion
134 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Katarzynie Stankiewicz
133 15.01.2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Martyny Komarowskiej-Horosz
132 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Martynie Komarowskiej-Horosz
131 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukiprawne Panu mgr. Sebastianowi Zielińskiemu
130 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr Mateuszowi Krzysztofowi Maciejczukowi
129 15.01.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanegow dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na wniosek dr. Piotra Konika z dnia 24 kwietnia 2019 r.
128 15.01.2021 w sprawie braku podstaw do uchylenia lub zmiany uchwały Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 listopada 2020 r. Nr 119 w sprawie odmowy nadania Pani doktor Annie Magdalenie Reiwer-Kaliszewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne