Numer

z dnia

w sprawie

11 8.10.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów uprawniającego do zwolnienia dla uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
10 1.10.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów uprawniającego do zwolnienia dla uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
9 29.09.2021 w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i egzaminów poszczególnych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa od roku akademickiego 2021/2022
8 23.09.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów uprawniającego do zwolnienia dla uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
7 10.09.2021 w sprawie wytycznych dotyczących formy zaliczeń i egzaminów poszczególnych zajęć na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022
6 25.08.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu uprawniającego do zwolnienia za dokonanie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
5 23.07.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie przysługujące pracownikowi lub funkcjonariuszowi organu Krajowej Administracji Skarbowej dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
4 19.05.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów uprawniającego do zwolnienia przysługującego dla dziecka, rodzica, rodzeństwa albo małżonka absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku lub Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
3 19.05.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów uprawniającego do zwolnienia przysługującego dla dziecka, rodzica, rodzeństwa albo małżonka studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
2 19.05.2021 w sprawie wysokości zwolnienia z opłat za kształcenie, określenia kierunków studiów, których dotyczy zwolnienie oraz terminu rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów uprawniającego do zwolnienia dla uczestników studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
1 14.05.2021 w sprawie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego