Administracja, studia I i II stopnia niestacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Na kierunku administracja poznasz zagadnienia prawa administracyjnego, finansów publicznych, dowiesz się jak funkcjonuje administracja rządowa i samorządowa, jakie jest znaczenie służb, inspekcji i straży. Będziesz wiedział jakie jest znaczenie współpracy między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. E-administracja to też wyzwanie, z którym się zmierzysz i zastanowisz jak zmienia się administracja dzięki procesom cywilizacyjnym takim jak nowe technologie. Dowiesz się także jak wyglądają procesy rekrutacyjne i możliwość kariery w służbie publicznej. Będziesz świadomy jak prawo międzynarodowe kształtuje współczesną administrację i jakie wyzwania przed nią stawia. Będziesz mógł się zastanowić jakie są powiązania administracji z polityką. Udział w wykładach, seminariach, ćwiczeniach i konwersatoriach zapewni możliwość aktywnej dyskusji, wymiany poglądów, spotkań z osobami piastującymi najważniejsze funkcje w urzędach administracji samorządowej, rządowej czy służbach mundurowych.

Studia I stopnia na kierunku Administracja trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 922.
Studia II stopnia na kierunku Administracja trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 482.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180 - Studia I stopnia
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120 - Studia II stopnia

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Praca po studiach administracyjnych czeka przede wszystkim w strukturach rządowych i pozarządowych, np.:
- w służbie cywilnej zatrudnianej m.in. w kancelarii premiera, poszczególnych urzędach ministerstw oraz przewodniczących komitetów wchodzących w skład rządu, centralnych urzędach organów rządowych oraz urzędach wojewódzkich, gmin, powiatów, miast na prawach powiatu czy urzędzie marszałkowskim,
- w instytucjach samorządowej administracji publicznej czyli fundacjach, stowarzyszeniach,
- w firmach prywatnych jako pracownik działu kadr i płac,
- w instytucjach krajowych i międzynarodowych, które współpracują z organami Unii Europejskiej lub bezpośrednio jej krajami członkowskimi,
- w biurach partii politycznych oraz biurach poselskich,
- w placówkach kulturalnych w dziale administracyjnym,
- w ramach własnej działalności gospodarczej.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

Studia I stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł

Razem - 14 700 zł

Studia II stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

Studia I stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_ADM_N1_KRK/?from=field:Adm

Studia II stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_ADM_N2_KRK/?from=field:Adm

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Studia I stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/administracja-niestacjonarne-pierwszego-stopnia.pdf?t=1654173348

Studia II stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/administracja-niestracjonarne-drugiego-stopnia.pdf?t=1654173348

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2022-2023 do pobrania.

9. Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 104
email: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
tel.: (+48 85) 745-72-01
       (+48 85) 745-72-02

Pliki do pobrania: