I rok

BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO

pierwszego stopnia studia stacjonarne

 

            Wyboru proseminariów należy dokonać drogą e-mailową na adres: a.kozlowska@uwb.edu.pl w terminie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. poprzez  wskazanie 5 proseminariów w pierwszej kolejności te które państwa najbardziej interesują. O przyjęciu na wybrane proseminarium decyduje średnia ocen z pierwszego semestru studiów. Deklarację wypełnioną, której druk jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Prawa należy zeskanować lub  wpisać wybrane przez państwa propozycje w treści e-maila (druk do pobrania).

 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 1. Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 3. Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 5. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP
 6. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE
 7. Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
 8. Bezpieczeństwo finansowe państwa
 9. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 10. Ustrój konstytucyjny RP
 11. Stosowanie środków przymusu administracyjnego w bezpieczeństwie
 12. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 13. Zwalczanie przestępczości
 14. Bezpieczeństwo państwa
 15. Bezpieczeństwo jednostki a ochrona praw człowieka
 16. Konflikty zbrojne we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 17. Działalność gospodarcza na rzecz bezpieczeństwa

Uwaga studenci!

Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy Blackboard jest Mozilla Firefox.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji. Najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox znajduje sie pod adresem www.mozilla.org/pl/firefox/new/


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB