Bazy danych są dostępne, bez logowania, dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci Uniwersytetu w Białymstoku. Dostęp do zasobów elektronicznych z komputerów prywatnych mogą uzyskać: 

  • pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku – posiadający konto w Bibliotece Uniwersyteckiej, po wypełnieniu drukowanego formularza (PDF) i (Ms Word). Formularz rejestracyjny należy składać w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (Wydział Chemii, Kampus), Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2, parter) oraz w Bibliotece Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. 
  • studenci Uniwersytetu w Białymstoku:

          - studenci aktywujący konto w Bibliotece Uniwersyteckiej otrzymują dostęp do wydawnictw elektronicznych (wygenerowane              hasło zostanie przesłane na mail podany
            w systemie USOS)

          -studenci nie posiadający aktywnego konta w Bibliotece Uniwersyteckiej mogą otrzymać hasło poprzez rejestrację online

          *Jeżeli zapomniałeś hasła do baz elektronicznych zmień hasło tutaj: "Zapomniałem hasła" 

  

Wejście spoza sieci UwB

 

Wybrane bazy elektroniczne:

System informacji prawnej LEX

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń. Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych.

Legalis

Jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze).

Polska Bibliografia Prawnicza

Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego.

IBUK Libra

Kolekcja podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, dostępnych w formie czytelni online.

*propozycje zakupu można składać poprzez wiadomość prywatną na Facebooku Biblioteki Prawniczej UwB lub na adres mailowy: bwp@uwb.edu.pl

Legal Source

Baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych 880 czasopism naukowych z zakresu prawa. Jest ważnym źródłem informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawodawstwa.

HeinOnLine

Baza zawiera pełnotekstowe wersje anglojęzycznych czasopism prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA).

ArsLege

Ponad 80 000 pytań testowych z prawa. Audiobooki dla prawników. Baza materiałów, notatek oraz wzory pism i umów. Testy dla aplikantów.

Wideoteka Uniwersytecka WATCH DOCS

Zasoby Wideoteki obejmują 30 tytułów poświęconych szeroko rozumianej problematyce praw człowieka. Są to filmy pochodzące z repertuaru dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie odbywającego się co roku w Warszawie.

Ebsco eBooks (Legal Source)

Baza zawiera czasopisma prawnicze, w swym zakresie oferuje informacje dotyczące następujących dziedzin prawa: sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska. 

eBook Academic Collection (EBSCOhost) Baza zawiera szeroki pakiet subskrypcji książek elektronicznych w czym ok. 9 tys. publikacji jest z zakresu prawa i administracji. 
Science Direct Baza zawiera artykuły z zakresu prawa w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. 
Scopus

Baza tematycznie usystematyzowanych artykuły np.
Laws and legislation – ok. 71 tys. art.
International law – ok. 4 700 tys. art.
Human rights – ok. 2 500 tys. art.

Springer Baza posiada kolekcję “Law” – 112 335 artykułów i książek  z zakresu prawa.
Web of Science Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin. W zależności od wprowadzonego hasła pojawiają się różne tematycznie artykuły. 
Wiley Baza posiada publikacje z dwóch kolekcji Law i Criminal. Ponadto Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin.

 

 

 
 
Wyszukiwarki naukowe: