Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku jest spółką typu spin off powołaną na podstawie uchwały nr 1646 Senatu UwB z dnia 17 grudnia 2014 r. Centrum Eksperckie UwB utworzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do rozpowszechniania i komercjalizowania wiedzy, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku.

Spółka oferuje sporządzanie ekspertyz, opinii i tłumaczeń oraz wszelkiego rodzaju szkoleń z zakresu badań naukowych realizowanych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku, jak też wykonywanie innych zleceń, zgłaszanych m.in. przez instytucje administracji publicznej oraz podmioty indywidualne, w tym także przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu.

Zapraszamy do współpracy!

 

Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku 

15-213 Białystok, Mickiewicza 1
ce@uwb.edu.pl 

+ 48 732 70 62

+48 600 906 676

+48 508 937 003

 

www.centrumeksperckie.uwb.edu.pl