Decyzje Dziekana Wydziału Prawa z roku:

2022

2021

2020