Wykaz książek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Wydziału Prawa
na temat pisania prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych:

1. Doktoraty i habilitacje: Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. Toruń: Dom Organizatora, 2011. Syg. 23551-Xd
2. Jak napisać dobrą pracę magisterską/ Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2003. Syg. 15021-Xd
3. Jak pisać pracę magisterską/ Jan Boć; konsultacja filologiczna Jan Miodek. Wrocław: Kolonia Limited, 2001. Syg. 12261-Xd
4. Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej/ Leszek Kozioł, Zenon Muszyński; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. Syg. 19440-Xd
5. Metodyka pisania prac doktorskich/ Tadeusz Mendel; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. Syg. 12985-Xd
6. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Syg. 15023-Xd
7. Piszę pracę magisterską: Krystyna Wojcik. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. Syg. 12543-Xd
8. Poradnik wykonania pracy dyplomowej z nauk o bezpieczeństwie/ Józef Janczak, Marian Kowalewski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. Syg. 28958-Xd
9. Praca dyplomowa z bezpieczeństwa: redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn; [opracował zespół w składzie: Piotr Majer, Bogdan Chmieliński, Lech Grochowski, Paweł Lubiewski, Andrzej Wawrzusiszyn]. Warszawa: Difin, 2016. Syg. 30280-Xd
10. Praca magisterska, licencjat: Radosław Zenderowski. Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Syg. 20615-Xd
11. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji / oprac. przygot. pod kier. Bogdana Wierzbickiego. Białystok: Temida 2, 2001. Syg. 12120-Xd
12. Praca dyplomowa z bezpieczeństwa: redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn; [opracował zespół w składzie: Piotr Majer, Bogdan Chmieliński, Lech Grochowski, Paweł Lubiewski, Andrzej Wawrzusiszyn]. Warszawa : Difin, 2016. Syg. 30280-Xd
13. Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego/ [red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski]. Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002. Syg. 13424-Xd
14. Praca magisterska:ak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Radosław Zenderowski. Warszawa: "CeDeWu", 2004. Syg. 15102-Xd
15. Prace magisterskie i licencjackie: Andrzej Pułło. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006 Syg. 16983-Xd
16. Przewodnik dla piszących pracę naukową/ Mieczysław Ozorowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Syg. 17484-Xd
17. Redagowanie prac dyplomowych: Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Syg. 20218-Xd
18. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: Radosław Zenderowski. Warszawa: CeDeWu, 2017. Syg. 31110-Xd
19. Wstęp do metod i technik badań społecznych/ Janusz Sztumski. Katowice: Śląsk, 2005. Syg. 18052-Xd