MIEJSCA W DOMU STUDENTA

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2021/2022 należy złożyć w systemie USOSweb


 Uwaga! Informujemy, że kolejna tura wnioskowania o miejsce w Domu Studenta będzie otwarta od 23.09.2021r. (od godz. 18.00) do 29.09.2021r. (do godziny 23.59)


Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstokuna rok akademicki 2021/2022


Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w roku ak. 2019/2020 ubiegali się o stypendium socjalne (mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie), a ich sytuacja dochodowa i rodzinna pozostaje bez zmian.


 

INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOS web

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

Pierwszeństwo o przyznaniu miejsca w domu studenta przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.