Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa, studia II stopnia niestacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Program studiów opiera się na pogłębionej analizie zagadnień z zakresu prawa podatkowego, w tym związanych z konstrukcją polskiego systemu podatkowego, strukturą administracji skarbowej oraz wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Rozbudowaną część realizowanych zajęć obejmują także praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych związane z rachunkowością oraz analizą finansową, czy też zasadami prowadzenia ksiąg podatkowych. Dobór przedmiotów oparto o zakres tematyczny objęty częścią pisemną państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Podstawowym celem studiów jest realizacja zagadnień objętych tą częścią egzaminu, co w przyszłości ma ułatwić absolwentom kierunku uzyskanie uprawnień do wykonywania wskazanego zawodu. Student może jednak wybrać także specjalizację z zakresu administracji skarbowej, której celem jest przygotowanie go do pracy w organach podatkowych, a także różnego rodzaju organach kontroli i służbach państwowych.

Studia II stopnia na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (4 semestry). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 566.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również pozwalającą na podjęcie pracy w sektorze publicznym.
Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów to:
- ministerstwo finansów,
- organy administracji skarbowej,
- organy administracji samorządowej,
- organy kontroli i nadzoru,
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- kancelarie biegłych rewidentów,
- kancelarie prawnicze,
- biura rachunkowe,
- sektor prawnych przedsiębiorstw: dział podatkowy, finansowy, księgowy,
- własna działalność gospodarcza.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_DP_N2_PRK/?from=field:PrDP

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/doradztwo-podatkowe-i-administracja-skarbowa-niestacjonarne-drugiego-stopnia.pdf?t=1654173348 

7. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2022-2023 do pobrania.

9. Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 104
email: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
tel.: (+48 85) 745-72-01
       (+48 85) 745-72-02

Pliki do pobrania: