Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2019/2020

 

Prawo studia stacjonarne IV rok:

Specjalizacja publiczno - prawna – dr Marta Andruszkiewicz

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja cywilistyczna / prywatno - prawna – dr Rafał Michałowski

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja gospodarczo - finansowa – dr Ewelina Bobrus - Nowińska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna –  dr Ewelina Wojewoda

Aktualny dyżur

 

Prawo studia stacjonarne V rok:

Specjalizacja ogólna – dr Rafał Rejmaniak

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja cywilistyczna – dr Renata Tanajewska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja finansowo gospodarcza – dr Ewa Lotko

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna – dr Katarzyna Boratyńska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja administracyjno-społeczna – dr Krzysztof Teszner

Aktualny dyżur

 

Prawo studia  niestacjonarne IV rok:

Specjalizacja cywilistyczna / prywatno - prawna – dr Katarzyna Żywolewska

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna – dr Emilia Truskolaska

Aktualny dyżur

 

Prawo studia  niestacjonarne V rok:

Specjalizacja cywilistyczna –  mgr Paweł Czaplicki

Aktualny dyżur

 

Specjalizacja karnistyczna – mgr Adrianna Niegierewicz - Biernacka

Aktualny dyżur

 

Administracja I stopnia studia stacjonarne:

dr Joanna Huzarska

Aktualny dyżur

 

Administracja I stopnia studia niestacjonarne:

dr Artur Modrzejewski

Aktualny dyżur

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia studia stacjonarne:

dr Dominik Kościuk

Aktualny dyżur

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia studia niestacjonarne:

dr Justyna Kulikowska-Kulesza

Aktualny dyżur

 

Kryminologia I stopnia studia stacjonarne

mgr Przemysław Alkowski

Aktualny dyżur

 

Kryminologia I stopnia studia niestacjonarne:

dr Karol Kuźmicz

Aktualny dyżur