Ewaluacja jakości działalności naukowej odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku [dostępna tutaj]
 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 r. [dostępne tutaj]

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej odbywa się w podziale na 3 kryteria:

 1. Ocena poziomu prowadzonej działalności naukowej – publikacje [opis kryterium dostępny tutaj]
 2. Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych [opis kryterium dostępny tutaj]
 3. Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki [opis kryterium dostępny tutaj]

 

Dodatkowe pliki:

 1. Lista czasopism punktowanych w dyscyplinie nauki prawne wg kolejności punktowej [dostępna tutaj]
 2. Lista czasopism punktowanych w dyscyplinie nauki prawne wydawanych w Polsce [dostępna tutaj]
 3. Pełna lista czasopism punktowanych we wszystkich dyscyplinach [dostępna tutaj]
 4. Informacje o możliwości publikacji w polskich czasopismach prawniczych [dostępne tutaj]
 5. Lista wydawnictw punktowanych 80 i 100 (czyli 100 i 300 dla nauk społecznych) [dostępna tutaj]
 6. Symulacja podziału punktów i slotów - publikacje we współautorstwie [dostępna tutaj]
 7. Przewodnik po ewaluacji opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostępny tutaj]

 

WYSZUKIWARKA CZASOPISM I WYDAWNICTW MNiSW

 

Wszelkie pytania na temat ewaluacji kierować należy do Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB: e.kuzelewska@uwb.edu.pl