Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej

Zakład Teorii i Filozofii Prawa
Zakład Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
Pracownia Historii Prawa

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 319
 (+48 85) 745 71 62

 

Kierownik Katedry Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Piotr Niczyporuk p.niczyporuk@uwb.edu.pl

USOSweb