Katedra Postępowania Karnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 303
(+48 85) 745 71 60

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Cezary Kulesza c.kulesza@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:

– Pokrzywdzony w procesie karnym
– Udział ofiary w genezie przestępstwa
– Rola obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej
– Europejskie prawo i proces karny
– Rzetelność postępowania odwoławczego
– Postępowanie dowodowe
– Sprawiedliwość naprawcza (w tym mediacja między ofiarą a sprawcą)
– Czynnik społeczny w procesie karnym

 

Dydaktyka:
– Postępowanie karne
– Podstawy procesu karnego
– Prawna ochrona pokrzywdzonego
– Wiktymologia
– Prawo policyjne
– Czynności operacyjno-rozpoznawcze
– Ochrona interesów finansowych UE
– Ochrona informacji niejawnych
– Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP
– Europejskie prawo karne
– Prawo wykroczeń
– Prawo karne skarbowe
– Prawo dowodowe

  

Projekty badawcze:

2020 - obecnie – kierownik projektu: mgr Adrianna Niegierewicz-Biernacka, projekt „Wpływ ekspertyzy prywatnej na wykrycie prawdy materialnej w polskim procesie karnym”

2015 - 2019 – kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Kulesza,projekt „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?”

2014 - 2018 – kierownik projektu: dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB projekt – „Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym”

2014 - 2016 – kierownik projektu: dr Krzysztof Pietrowicz (UMK), projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”w ramach programu Innowacje społeczne

2013 - 2016 – kierownik projektu: dr Janusz Bryk (WSPol.), projekt „Infrastruktura i urządzenia oraz procedury techniczno-prawne związane z zabezpieczaniem i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych”

2010 - 2014 r. – kierownik projektu:  prof. Martina Böse (Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn), projekt pt. Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Organisierter Kriminalität - Ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrech

2009 - 2011 – kierownik projektu: prof. Arndt Sinn (Uniwersytet w Osnabrück), projekt pt. Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität – ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrecht”

2009 - 2011 – kierownicy projektu: prof. dr h.c. mult. Ulrich Sieber, dr Marianne Wade (Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim), projekt badawczy pt. EuroNEEDs – Evaluating the need for and the needs of a European Criminal Justice System

2007 - 2008 – kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Kulesza, projekt „Porozumienia w polskim procesie karnym w ocenie praktyków”

2005 - 2015 – kierownik projektu: prof. dr h.c. mult. Ulrich Sieber (Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim), projekt pt. Rethinking European Criminal Justice