Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego

Zakład Prawa Cywilnego
Zakład Prawa Handlowego
Zakład Prawa Rolnego
Zakład Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 305
(+48 85) 745 71 55

 

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
 prof. dr hab. Agnieszka
Malarewicz-Jakubów
malarewicz@uwb.edu.pl

USOSweb

 

Zakład Prawa Handlowego

Zakład Prawa Cywilnego

Zakład Prawa Rolnego

Zakład Prawa Medycznego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego