Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

Zakład Kryminologii
Zakład Prawa Karnego
Pracownia Kryminalistyki

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
(+48 85) 745 71 87

 

Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska laskowska@uwb.edu.pl USOSweb

 

Zakład Kryminologii

Zakład Prawa Karnego

Pracownia Kryminalistyki


Projekty badawcze:

2022 - 2025 - dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, projekt „Przestępczość wiejska w Polsce"

2022 - 2024 - dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, projekt „W obronie bezbronnych. Prawnokarna ochrona zwierząt wobec zmiany ich postrzegania w społeczeństwie"

2022 – 2023 – prof dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki (kierownik projektu), prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr Ewelina Wojewoda (główne wykonawczynie z Wydziału Prawa UwB), projekt „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

2015 – 2017 – dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, projekt „Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne”

2014 – 2017 – prof. dr. iur. Arndt Sinn, projekt „Auswirkungen der Liberalisierung des Internet-handels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität (ALPhA)”

2014 – 2016 – prof. dr hab. Irena Rzeplińska (realizowane przez konsorcjum: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Białymstoku,  Medcore sp. z o.o.), projekt „SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”

2011 – 2014 – prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, projekt „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawnokryminologiczne i technologiczne"

2011 – 2014 – prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, projekt „Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystywanie. Aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne"

2010 – 2011 – prof.  dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, projekt  „Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców na wschodniej granicy Polski" (grant promotorski)

2009 – 2011– dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, projekt „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego”

2009 – 2011– prof. dr. iur. Arndt Sinn (Universität in Osnabrück), projekt„Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität – ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrecht”

2008 – 2011 – prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, projekt „Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa"

2007 – 2010 – prof.  dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, projekt „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”

2003 – 2006 – prof. dr hab. dr h.c. Emil Pływaczewski, projekt „Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego”

 

Konferencje cykliczne:

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów 2016, 2018, 2020, 2022.

Konferencje studencko-doktoranckie tematyczne organizowane wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Karnego i Kryminologii (wiodące zagadnienia obrad to m.in. przestępczość nieletnich, cyberprzestępczość, przestępczość seksualna, neurokryminologia, patolgogie społeczne, przestępczość na świecie, komparatystyka prawnicza).