Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego

Zakład Prawa Europejskiego
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 306
 (+48 85) 745 71 63

 

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Maciej Perkowski m.perkowski@uwb.edu.pl USOSweb