Katedra Prawa Podatkowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
(+48 85) 745 71 96

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Leonard Etel etel@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:
– Ogólne prawo podatkowe
– Procedury podatkowe
– Opodatkowanie nieruchomości
– Opodatkowanie dochodu
– Podatki i opłaty lokalne
– Niepodatkowe należności budżetowe
– Systemy katastralne
– Tworzenie prawa podatkowego
– Prawo podatkowe Unii Europejskiej
– Pomoc publiczna w prawie podatkowym

 

Dydaktyka:
– Prawo podatkowe
– System podatkowy
– Postępowanie podatkowe
– Bezpieczeństwo finansowe
– Polish Tax Law
– Ekonomia sektora publicznego
– Opodatkowanie majątku
– Opodatkowanie spółek

  

Projekty badawcze:

2011 – 2014 – dr Rafał Dowgier, projekt Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce"

2009 – 2010 – prof. dr hab. Leonard Etel,  projekt Reforma lokalnego prawa podatkowego w Polsce"

2009 – 2011– dr Mariusz Popławski, projekt Uprawnienia podatnika stanowiące podstawę dochodzenia należności podatkowych wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego"

2008 – 2009 – dr Grzegorz Liszewski, projekt Opłaty samorządowe w Polsce"

2007 – 2009, dr Mariusz Popławski, projekt Zwrot podatku-założenia a praktyka"

2003 – 2004 – prof. dr hab. Leonard Etel, projekt Założenia reformy podatków majątkowych w Polsce"

 

Konferencje cykliczne:
- Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce 2007-2018
- Podatki i opłaty lokalne w praktyce 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

  

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
Koło Prawa Podatkowego dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB