Katedry i inne jednostki
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1 p. 212
(+48 85) 745 71 56

  

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB i.sierocka@uwb.edu.pl USOSweb

 

  

Przedmiot badań naukowych:

– Zbiorowe prawo pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sporów zbiorowych oraz uprawnień związków zawodowych)

– Zatrudnienie nauczycieli akademickich

– Uprawnienia pracownicze w warunkach społecznej gospodarki rynkowej

– Odpowiedzialność pracownicza

– Umowy cywilnoprawne w systemie ubezpieczeń społecznych

– Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

– Świadczenia z ubezpieczeń społecznych

– III Filar zabezpieczenia społecznego

– Układy zbiorowe pracy i inne autonomiczne źródła prawa

– Rola związków zawodowych

– Odpowiedzialność w prawie pracy

– Udział pracowników w zarządzaniu europejskimi podmiotami gospodarczymi (spółką europejską, spółdzielnią europejską, spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia)

– Podejmowanie zatrudnienia w krajach UE

– Zatrudnienie urzędników unijnych

– Europejskie prawo pracy

– Zatrudnienie pracowników samorządowych

– Status zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych

– Ubezpieczenia społeczne

– Uprawnienia pracowników

– Zatrudnianie nauczycieli akademickich

– Indywidualne prawo pracy

– Ustanie stosunku pracy

– Prawo urzędnicze

– Uprawnienia rodzicielskie

 

Dydaktyka:

– Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– Wybrane problemy ubezpieczeń społecznych

– Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

– Prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych

– Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

– Zbiorowe prawo pracy

– Prawo pracy i prawo urzędnicze

– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– Podejmowanie zatrudnienia w państwach UE

– Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy

– Ergonomia

– Zatrudnienie funkcjonariuszy służb mundurowych

– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– Wybrane problemy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne w pracy socjalnej

– Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– Prawo pracy i prawo urzędnicze

– Prawo urzędnicze

– Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– Prawo pracy w Polsce

   

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
Koło Naukowe Prawa Pracy dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska