Kierownik pracowni komputerowej

mgr inż. Kamil Skorulski

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 110
k.skorulski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 79