dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB Dziekan Wydziału Prawa

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki

dr hab. Artur Olechno Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

prof. dr hab. Maciej Perkowski Prodziekan Wydziału Prawa ds. Rozwoju

dr hab. Izabela Kraśnicka – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr inż. Katarzyna Klimiuk Dyrektor Administracyjny