dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB Dziekan Wydziału Prawa

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki

dr hab. Artur Olechno Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

dr hab. Izabela Anna Kraśnicka –  Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

mgr inż. Katarzyna Klimiuk Dyrektor Administracyjny