Koło Naukowe Prawa Handlowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Bartłomiej Korolczuk
Wiceprezes: Katarzyna Krzywicka
Wiceprezes: Łukasz Sołowiej
Wiceprezes: Łukasz Nasiadka
Sekretarz: Kewin Konrad Bach
Skarbnik: Jakub Rurka

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:
dr Renata Tanajewska

 

Kontakt:
 e-mail: knph@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie z inicjatywy studentów oraz doktorantów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 r. powołane do życia zostało Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa UwB. Koło inicjuje liczne przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Zasadniczym celem jego działalności jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa handlowego w sposób interesujący i atrakcyjny dla studentów. Ma również za zadanie rozwijać umiejętności osobiste oraz podnosić kwalifikacje zawodowe jego członków m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Wszystkie podejmowane działania pozwalają ponadto na integrację środowiska studenckiego i doktoranckiego.

Opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Renata Tanajewska. Pani Doktor poza tym, że jest teoretykiem prawa czynnie wykonuje zawód adwokata.

KNPH współorganizowało (i planuje współorganizować) następujące konferencje:
– w roku ak. 2014/2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zasada słuszności a prawo handlowe" (29 maja),
– w roku ak. 2015/2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oznaczanie przedsiębiorców w teorii i praktyce prawa" (3 czerwca),
– w roku ak. 2016/2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obrót instrumentami finansowymi" (31 marca),
– w roku ak. 2017/2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w prawie handlowym" (21 maja),
– w roku ak. 2018/2019:
a. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych – aspekty medyczne i prawne" (15 grudnia),
b. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aspekty finansowe w prawie handlowym" (20 maja).

Ponadto KNPH zorganizowało następujące wydarzenia:

W roku akademickim 2016/2017:
– "Zmiany w umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych - jakie konsekwencje rodzą dla przedsiębiorców?", sędzia Marta Kiszowara (9 listopada),
– Cykl ośmiu spotkań "Pozna swoje finanse", prowadzonych przez mgr. Pawła Czaplickiego (październik-czerwiec),
– szkolenie "Szkoła Bankowości i Finansów" (11 kwietnia),
– "Polityka gospodarcza UE", podkomisarz celny Małgorzata Masłowska (5 kwietnia),
– warsztaty CASHFLOW (29 marca).

W roku akademickim 2017/2018:
– "Certyfikowane warsztaty z pisania umów handlowych", mgr, r. pr. Łukasz Mróz (28 listopada),
– „Paragrafy na stadionie”, mgr Katarzyna Siemion (5 grudnia),
– I Wschodnioeuropejska Konferencja nt. Kryptowalut (5 marca),
– Szkoła bankowości i Finansów "Forex, kryptowaluty, giełda - warsztaty SBiF" (20 marca),
– "Prawnik w biznesie", wykład r. pr. Jerzego Wasiluka (17 kwietnia),
– CASHFLOW&MONOPOL, w ramach Dni Wydziału Prawa 2018 (17 kwietnia),
– Szkoła bankowości i Finansów "Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja" (17 kwietnia),
– XI Gala Oskarów Wydziału Prawa (20 kwietnia),
– W ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki;
a. "Warsztaty z zakresu rejestracji działalności gospodarczej", dr Renata Tanajewska, mgr Maksymilian Szal (8 czerwca),
b. "Jak sfinansować studia – czy kredyt studencki jest dobrą alternatywą?", mgr Paweł Czaplicki (8 czerwca).

W roku akademickim 2018/2019 (zorganizowane i planowane):
– „Start up’y i przedsiębiorczość” w ramach Szkoły Bankowości i Finansów (16 listopada),
– „Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać ?" w ramach wykładów Nowoczesnego Zarządzania Biznesem (22 listopada),
– w ramach wykładów Nowoczesnego Zarządzania Biznesem (26 listopada),
– w ramach wykładów Nowoczesnego Zarządzania Biznesem (3 grudnia),
– w ramach Szkoły Bankowości i Finansów (4 grudnia),
– I szkolenie wspierające biznes z cyklu "Prawo dla przedsiębiorcy": "Dobra umowa to bezpieczna umowa - klauzula przeniesienia praw własności intelektualnej", rzecznik patentowy, dr Magdalena Rutkowska-Sowa (6 grudnia),
– X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych – aspekty medyczne i prawne” (15 grudnia).