Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Pro Humanae Vitae"
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Natalia Serwatko
Wiceprezes: Magdalena Szorc
Sekretarz: Paulina Waszczeniuk
Skarbnik: Karolina Radomska

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:
dr Urszula Drozdowska

 

Kontakt:
 e-mail: koloprawamedycznego@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae” to jedna z najmłodszych i najprężniej działających organizacji studenckich działająca przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Koło zostało założone 15 kwietnia 2014 r., opiekę naukową nad działalnością KNPMiF objęła dr Urszula Drozdowska, specjalistka z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego.
Zainteresowania członków koła skupiają się wokół powstającej dopiero gałęzi prawa- prawa medycznego. Studenci organizują liczne projekty, biorą czynny udział lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Koło należą: odbywająca się cyklicznie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta, konferencje i seminaria lokalne, wykłady, szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego oraz z ustawodawstwa dotyczącego prawa medycznego.
W spotkaniach KNPMiF uczestniczą również studenci medycyny, farmacji i kierunków pokrewnych, co umożliwia konfrontację środowiska  naukowego oraz dyskusję nad nowymi problemami. Razem poszerzamy naszą wiedzę, jak  również organizujemy wiele przedsięwzięć pożytecznych dla społeczeństwa, gdyż dziedzina którą się zajmujemy, dotyczy każdego człowieka, a misja naszego koła wyrażona jest już w samej jego nazwie „Pro Humanae Vitae”- dla życia ludzkiego!

Zorganizowane wydarzenia:

2017/2018
Wykład "Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?"
prowadzący - dr Urszula Drozdowska, 25 października 2017
2. Jesienna Szkoła Prawa Medycznego, 7 - 28 listopada 2017
Konwersatorium "Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta"
prowadzący - mgr Anna Białek, 12 grudnia 2017
Konferencja naukowa "Zdrowie psychiczne w ujęciu interdyscyplinarnym", 19 grudnia 2017
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Pacjenta "Prawa pacjenta a wykonywanie zawodów medycznych", 11 kwietnia 2018
Symulacja rozprawy sądowej "Krwawa jatka o transfuzję - autonomia woli czy ratowanie życia?", 18 kwietnia 2018

2016/2017
Wykład "Aktualne problemy prawa medycznego"
prowadzący - dr Urszula Drozdowska, 18 października 2016
Je§ienna Szkoła Prawa Medycznego, 8 - 29 listopada 2016
Konferencja Naukowa "Prawne, medyczne i filozoficzne aspekty kresu życia", 8 grudnia 2016
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - spotkanie z adw. dr Agnieszką Zemke - Górecką, 13 grudnia 2016
Narodzeni po śmierci - problematyka zapłodnienia post mortem, 2 marca 2017
Symulacja rozprawy sądowej - "Bez jej zgody - spór o aborcję", Dni Wydziału Prawa, 29 marca 2017
"Szalone przepisy , czyli o prawach pacjenta szpitala psychiatrycznego" prowadzący - dr Błażej Kmieciak, 7 kwietnia 2017
Sympozjum naukowe "Aktualne problemy prawa farmaceutycznego i leków roślinnych", 19 maja 2017

2015/2016
Konwersatorium nt. ustawy o leczeniu niepłodności prowadząca - dr Joanna Banasiuk, ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, współautorka opinii Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności, 9 listopada 2015
Debata „Palenie szkodzi”- granice wolności jednostki",  odbyła się w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, 19 listopada 2015
Konferencja Naukowa "Prawo do dysponowania własnym ciałem", 4 grudnia 2015
Konferencja Naukowa „Dopalacze - problem społeczny, medyczny i prawny”- współorganizacja, 5 grudnia 2015
Zbiórka w ramach akcji charytatywnych Szlachetna Paczka oraz Charity Challenge, 8 grudnia 2015
Eugenika- spotkanie dyskusyjne połączone z projekcją filmu, 1 marca 2016
Spotkanie nt. Prawa lekarza do ujawnienia tajemnicy lekarskiej, 7 marca 2016
Wykład pt. „Wybrane aspekty TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW w Polsce” prowadzący - prof. Ewa Guzik- Makaruk, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, 21 marca 2016
Certyfikowane warsztaty z telemedycyny, prowadząca - dr Emilia Sarnacka, UMB, 6 kwietnia 2016
Symulację rozprawy "Bez jej zgody- spór o aborcję", 13 kwietnia 2016
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta „Granice autonomii pacjenta”, 15 - 16 kwietnia 2016