Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
tel.: +48 85 732 70 62 (sekretariat)
tel.: +48 85 745 71 75 (portiernia)
fax: +48 85 740 60 89
e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl

Dziekanat ds. studiów stacjonarnych
Kierownik

mgr Bernadetta Sikora
tel.: +48 85 745 71 51
fax: +48 85 745 60 89
e-mail: wp-dz@uwb.edu.pl

Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych
Kierownik

mgr Bernadetta Sikora
tel.: +48 85 745 71 51
fax: +48 85 745 60 89
e-mail: wp-dz@uwb.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych

mgr Anna Biernacka
tel.: +48 85 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich

mgr Katarzyna Kiercul
tel.:+48 85 745 71 72
e-mail: kiercul@uwb.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus+
dr Magdalena Rutkowska-Sowa
tel.: +48 85 745 71 64
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl

Biblioteka Prawnicza

tel.: +48 85 745 71 81
e-mail: bwp@uwb.edu.pl

Administrator budynku
mgr Anita Kozłowska

tel.: +48 85 745 71 67
e-mail: a.kozlowska@uwb.edu.pl

Starszy Referent ds. Promocji

Magda Zaręba
tel.: +48 85 745 71 84
e-mail: promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl

Kierownik pracowni komputerowej
mgr inż. Kamil Skorulski
tel.: +48 85 745 71 79
e-mail: k.skorulski@uwb.edu.pl

Dane do faktury:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
fax: +48 85 745 70 73 (centrala)
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl
NIP: 542-23-83-747