Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
tel. +48 85 732 70 62 (sekretariat)
tel. +48 85 745 71 75 (portiernia)
fax +48 85 740 60 89
email: wp-sekr@uwb.edu.pl

 

Dane kontaktowe do poszczególnych struktur Wydziału Prawa UwB znajdują się w odpowiednich zakładkach.

 

Dane do faktury
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B 
15-328 Białystok 
NIP: 542-23-83-747