Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

 

Dane kontaktowe do poszczególnych struktur Wydziału Prawa UwB znajdują się w odpowiednich zakładkach.

 

Dane do faktury
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B 
15-328 Białystok 
NIP: 542-23-83-747