Koła naukowe i organizacje studenckie

Koordynator ds. organizacji studenckich i kół naukowych

mgr Adriana Głażewska

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 204
a.glazewska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 71