Kryminologia, studia I i II stopnia stacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Studia kryminologiczne oferowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku charakteryzują się interdyscyplinarnym charakterem. Interesuje Cię psychologia? socjologia? pedagogika? prawo? kryminalistyka? Wiedza z zakresu tych nauk, możliwa jest do zdobycia podczas studiów kryminologicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie realizacji programu, student ma szansę uczestniczyć w takich wykładach jak: prawo karne, psychopatologia, wiktymologia, socjologia, przestępczość zorganizowana, przestępczość narkotykowa, psychiatria i wiele innych.

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

To od absolwenta zależy czy skupi się na aktywnej pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, np:
- w Policji,
- w Straży Granicznej,
- w Służbie Celno-Skarbowej,
- w Służbie Więziennej,
- w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- w prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Jeśli jednak absolwent obierze spokojniejszą ścieżkę kariery może znaleźć zatrudnienie, m.in.:
- w prokuraturze i w sądzie w ramach sporządzania różnego rodzaju statystyk dotyczących przestępczości i zachowań patologicznych,
- w laboratoriach technicznych,
- w dziennikarstwie,
- w instytucjach rządowych i pozarządowych zajmujących się badaniem społeczeństwa,
- w organizacjach społecznych,
- również w Policji, m.in. przy sporządzaniu analiz i profilu przestępcy.

4. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

Studia I stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_KRYM_S1_KRK/?from=field:Pr_KRYM

Studia II stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_KRYM_S2_KRK/?from=field:Pr_KRYM 

5. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Studia I stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/kryminologia-i-stacjonarne.pdf?t=1654170272 

Studia II stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/kryminologia-ii-stacjonarne.pdf?t=1654170272 

6. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.