Wyjątkowa oferta wyjazdu zagranicznego dla studentów Wydziału Prawa UwB semestr zimowy 2021/2022 National Research University Higher School of Economics (HSE University) Moskwa, Rosja www.hse.ru 

Oferta skierowana jest do studentów II, III oraz IV roku kierunku prawo.

Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z wyjazdem. Dostępne są 2 miejsca. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego (poziom C1), ewentualnie języka angielskiego (poziom B2), gdyż uczelnia proponuje także przedmioty w języku angielskim (https://www.hse.ru/en/edu/courses/).

 

Kandydaci podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

1. Etap formalny - złożenie dokumentów w języku polskim:

  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • List motywacyjny

2. Rozmowa kwalifikacyjna - odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego (rosyjskiego lub angielskiego). Rozmowa odbędzie się on-line, a o jej terminie kandydat powiadomiony zostanie drogą mailową.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim) do 22 lutego 2021 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamila Bezubik law.outgoing@uwb.edu.pl