Dostęp do poczty oraz E-learning (nauka w domu)

Informacja o logowaniu dla wszystkich studentów do poczty w Office365

Od dnia 29 września 2022 r. podstawową skrzynką pocztową studenta służącą do komunikacji z Uniwersytetem w Białymstoku będzie skrzynka pocztowa o adresie: @student.uwb.edu.pl.
Adres klienta poczty oraz instrukcja logowania znajduje się w zakładce Zdalne kształcenie (https://prawo.uwb.edu.pl/zdalne-ksztalcenie-5115) w części Microsoft Office 365.
Link do instrukcji logowania: https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/tiny/Zdalne%20ksztalcenie/Office365.pdf.


Informacja E-learning (tylko dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku)

Na Wydziale Prawa do pięćdziesięciu procent zajęć wszystkich studentów I roku odbędzie się w formie e-learningu. W systemie USOS terminy tych spotkań oznaczone są "sala e-learning". Jest to typ zajęć zdalnych przeprowadzany na platformie eduPortal.
E-learning (nauka w domu) to nauczanie zdalne, które pozwala na uczestniczenie w zajęciach bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.
Informacje dotyczące platformy oraz instrukcje poruszania się po niej znajdują się w zakładce Zdalne Kształcenie (https://prawo.uwb.edu.pl/zdalne-ksztalcenie-5115).
Link do instrukcji: https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/tiny/EDUPORTAL/Instrukcja_EDUPORTAL_student.pdf.