Międzynarodowy konkurs na najlepszy artykuł naukowy z obszaru kryminologii

Redakcja „Archiwum Kryminologii” ogłasza międzynarodowy konkurs na najlepszy artykuł naukowy z obszaru kryminologii. Adresatami konkursu są młodzi badacze z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy mają do czynienia z badaniami naukowymi w obszarze kryminologii lub polityki kryminalnej.

Zwycięskie opracowania zostaną opublikowane w „Archiwum Kryminologii”, zaś autorzy trzech najlepszych artykułów otrzymają nagrody pieniężne.

Więcej informacji pod adresem: www.facebook.com/PolskieTowarzystwoKryminologiczne