Partnerzy inicjują "zamieszczanie" narzędzi budowania potencjału online tłumacząc je na różne języki, np. polski, portugalski, hiszpański, turecki

Partnerzy inicjują "zamieszczanie" narzędzi budowania potencjału online tłumacząc je na różne języki, np. polski, portugalski, hiszpański, turecki. Tłumaczenia mają na celu znaczne ułatwienie wpływu oczekiwanych rezultatów projektu poprzez wdrożenie materiałów w krajach reprezentowanych w partnerstwie i do pewnego stopnia w innych krajach, biorąc pod uwagę dostępność angielskich wersji językowych.

Projekt Fair School ma na celu zajęcie się integracją dzieci migrantów, a sukces w systemach edukacyjnych kraju przyjmującego jest kluczową częścią szerszej społeczno-ekonomicznej integracji populacji migrantów. Projekt jest finansowany z programu ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Tłumaczenie materiałów projektu jest działaniem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji głównego działania projektu, którym jest organizacja zajęć pozalekcyjnych FAIR SCHOOL dla szkół średnich. Działanie to jest poświęcone pilotażowemu wdrożeniu i walidacji metodologii integracyjnej FAIR SCHOOL poprzez zajęcia pozalekcyjne w szkołach średnich. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację dwóch rund trzymiesięcznych okresów pilotażowych zajęć. Partnerzy projektu będą pracować nad stworzeniem klasy i szkoły integracyjnej. Mają na celu zdobycie danych i informacji zwrotnych, aby poprawić i zwiększyć skuteczność metodologii FAIR SCHOOL i zajęć pozalekcyjnych.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.
Więcej informacji o projekcie fair School: Fair School

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion