W ramach Projektu Fair School trwają prace nad ewaluacją dodatkowego szkolenia pilotażowego

W ramach Projektu Fair School trwają prace nad ewaluacją dodatkowego szkolenia pilotażowego, które odbyło się w czerwcu 2022 roku. Ewaluacja jest realizowana za pomocą ankiety online.

Ankieta online była współtworzona we współpracy z instytucjami z obszaru szkolnictwa oraz innymi podmiotami, z którymi partnerzy projektu współpracują w swojej codziennej pracy zawodowej. Konsorcjum projektu zdecydowało się na przeprowadzenie anonimowej ankiety online w celu uzyskania m. in.: dużej grupy reprezentatywnej, niskich kosztów przeprowadzenia badania, odpowiedniego gromadzenia danych, obiektywnego podejścia do badania i precyzyjnych odpowiedzi.

Ankieta online gwarantuje konsorcjum doskonałą platformę do zbierania informacji zwrotnych i możliwości podjęcia działań naprawczych w odpowiedzi na uzyskane odpowiedzi. Ponadto, informacja zwrotna daje potencjał do wykorzystania w dalszych działaniach projektowych. Wykorzystanie wyników badań stanowi globalną korzyść w indywidualnym uczeniu się poprzez wykorzystanie metody: „learning by doing”.

Projekt Fair School ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci migrantów, a odniesienie sukcesu w systemach edukacyjnych kraju przyjmującego jest kluczową częścią szerszej integracji społeczno-ekonomicznej populacji migrantów. Projekt jest finansowany z programu ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Więcej informacji o projekcie fair School:
Fair School
Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card
#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion